Úvod → Aktuality

Aktuality

Lanové posunovací zařízení v provozu flotace

říjen 2020 místo: KGHM Polska Miedź S.A., ZWR Polkowice / ZANEM Sp. z o.o., Polsko

Připravujeme dodávku lanového posunovacího zařízení LTV-PV pro kusou kolej při vykládce cisteren na dvou stáčecích místech w provozu Závodu pro obohacování rudy v Polkowicích.

Součástí dodávky je řešení posunu v prostoru betonové pojezdové zádlažby, dvou silničních přejezdů a dvou ochranných van v místech stáčení produktů. Jedná se o náhradu za původně navržené zařízení jiného výrobce.

Zakázka pro KGHM Polska Miedź S.A. - logo

Částečná repase staršího zařízení PZ-15

2020 místo: Cementownia Trzuskawica, Polsko

Realizujeme dodávku a montáž nové pojezdové dráhy, posunovací kočky a lana s předchozí demontáží starých opotřebených částí v areálu cementárny.

Původní zařízení z naší produkce slouží od r. 2004.

Cementownia Trzuskawica - logo

Rekonstrukce posunovacího zařízení LTV-PV

2019 místo: Slovnaft Bratislava, a.s., Slovensko

Provedli jsme rekonstrukci lanového posunovacího zařízení LTV-PV na koleji č. 812, kde se provádí stáčení kapalných produktů v areálu rafinerie.

Slovnaft Bratislava - logo

Rekonstrukce posouvání vagonů na BS2

2018 místo: Precheza, a.s., Přerov

Na koleji při nakládce skalice zelené jsme provedli generální opravu posunovacího zařízení LTV-PV s výměnou většiny mechanických dílů a rekonstrukcí části elektro.

Původní zařízení slouží od r. 2001.

Precheza - logo

Realizace 3 posunovacích zařízení při nakládce a vykládce uhlí

2018 místo: Port Północny S.A., Gdańsk, Polsko

V překládkovém terminálu v Gdańsku (Port Północny) jsme realizovali v náročných podmínkách 3 lanová posunovací zařízení:

  1. Lanové zařízení LTV-PV je v prostoru násypného místa importovaného uhlí, z důvodu nedostatku místa má atypicky řešenou poháněcí stanici umístěnou uprostřed trasy mimo kolejiště šikmo ke koleji a řídící systém s pokročilou automatizací posunu vagonů. Systém je dále integrován s Kolejovým aretačním mechanismem KAM-60-8, který má za úkol držet soupravu plných vagonů stojících částečně ve spádu a se dvěma elektromechanickými vozovými zarážkami EMVZ-02 ke zvýšení bezpečnosti pro případ ujetí vagonů.
  2. Lanové zařízení LTV-PV s prodlouženou verzí vozíku slouží pro vytahování soupravy vagonů z prostoru rozmrazovny, ustavování jednotlivých vagonů v rotačním výklopníku a jejich následném vysunutí na spád za výklopníkem.
  3. Lanové zařízení LTV-PV je na seřaďovací koleji za výklopníkem. I zde je aplikován řídící systém s automatizací posunu při skládání prázdných sjíždějících vagonů do soupravy. Toto zařízení spolupracuje se zařízením č. 2 a úkolem je v pravidelných cyklech stlačovat samostatné dvojice vagonů sjíždějící od výklopníku do jedné soupravy.
Zakázka pro Port Północny - 3x posunovací zařízení LTV-PV

Lanové posunovací zařízení na vsázce KJT

2017 místo: Třinecké železárny, a.s.

Instalovali jsme nové lanové zařízení LTV-PV na vsázce železáren v Třinci. Toto zařízení je atypické tím, že se celé nachází zabudované v podlaze výrobní haly včetně položení betonových panelů uvnitř kolejiště pro bezproblémový přejezd kolových vozidel.

Zařízení slouží pro posun vagonů při překládce hutního materiálu.

Zakázka pro Třinecké železárny, a.s.