Úvod → Aktuality

Aktuality

Posunovací zařízení pro vykládku koksu a rudy

červenec 2016 místo: ArcelorMittal Poland S.A., Polsko

Červenec 2016 byl rovněž měsícem podepsání smlouvy s polským dopravcem Kolprem, který je dceřinou společností ArcelorMittal Poland.

Pro huť v městě Dąbrowa Górnicza jsme zahájili přípravné a projekční práce pro výrobu a montáž posunovacích zařízení v oblasti výklopníku koksu v areálu hutě. Součástí zakázky je dále systém posunovacích zařízení v areálu výklopníků železné rudy v nedalekém Sławkowě. Zde se jedná o určité specifikum, protože je to nejzápadnější místo v Evropě, kam vede širokorozchodná železnice z východní Evropy. Specifickým vagonům, které nemají nárazníky, ale poloautomatická spřáhla je potřeba přizpůsobit také naše zařízení.

Sławkow je lokalita, kde nejde pouze o automatizaci posunu s vyloučením lokomotivy, ale důležitým požadavkem investora je také eliminace hluku při spouštění vagonů na seřazovací koleji.

Zakázka pro ArcelorMittal Poland

Systém lanových zařízení pro uhelný terminál

červenec 2016 místo: Port Północny, Sp. z o.o., Polsko

V červenci 2016 byla prostřednictvím naší dceřiné společnosti ALDA Polska podepsána smlouva s belgickým majitelem překládkového terminálu Port Północny v polském Gdańsku.

Našim úkolem je modernizovat kolejovou vlečku pro nakládku i vykládku uhlí ze 70. let minulého století systémem lanových posunovacích zařízení a do vysoké míry tím automatizovat posun souprav vagonů při těchto procesech. Po mnoha měsících vyjednávání tak zahajujeme výrobu a montáž 3 lanových zařízení LTV-PV a několika novinek v našem produktovém portfoliu.

Zakázka pro Port Północny

Stáčení kyseliny dusičné, stáčení kyseliny sírové

květen 2015 místo: Lovochemie a.s.

Koncem měsíce května 2015 již zahajujeme montáž 2 posunovacích zařízení typu PZ-15 v areálu Lovochemie, a.s. v Lovosicích.

Jako subdodavatel společnosti Metrostav a.s. vybavujeme posunovacími zařízeními kolej č. 14 při stáčení kyseliny dusičné zařízením o délce 141 m (hmotnost soupravy do 500 t) a kolej č. 15a (stáčení kyseliny sírové) zařízením o délce 71 m pro posun soupravy o hmotnosti 320 t.

Zakázka pro Lovochemii Lovosice

Vykládka vápenné moučky

květen 2015 místo: ORLEN S.A., Polsko

V polovině května 2015 byla dodána technologie a zahájena montáž v petrochemickám závodě ORLEN S.A. v polském Płocku. Jedná se lanové posunovací zařízení LTV-PV pro posun vagonů s vápennou moučkou.
Zahájení provozu: 29. červen 2015.

Rozdružování koksu a třídění koksu

květen 2015 místo: Třinecké železárny, a.s.

Byly podepsány smlouvy s Třineckými železárnami a.s. na dodávku 2 lanových posunovacích zařízení LTV-PV v areálu třídění koksu a jednoho zařízení LTV-PV v sekci rozdružování koksu.
Termín realizace: 2. pololetí 2015.

Kolej č. 813, kolej č. 201

březen 2015 místo: Slovnaft a.s., Slovensko

Na jaře roku 2015 jsme dokončili instalaci dalších dvou nových lanových zařízení LTV-PV pro chemické závody Slovnaft Bratislava a.s.

Expedice cementu

leden 2015 místo: Cementownia WARTA S.A., Polsko

Pro modernizovaný automatický provoz expedice cementu v polské cementárně WARTA v Działoszyně je určeno další zařízení LTV-PV. Zajišťuje zde posun až 15 plných vagonů (1200 t) při plnění cisteren pro sypké materiály.

Posun vagonů probíhá také na železniční váze a poháněcí stanice je z důvodu nedostatku místa vedle kolejiště umístěna atypicky pod úrovní kolejiště.

Odsun podsítného z třídírny rud

prosinec 2014 místo: Třinecké železárny, a.s.

Ve stávající třídírně rud se pomocí současné technologie třídí vsázky do vysokých pecí. Podsítná frakce míří z třídiče na pásový dopravník, ze kterého je pomocí plnicí hubice sypána do železničních vagonů. Posunovací zařízení LTV-PV na koleji č. 1563 je určeno k posunu soupravy během nakládky podsítné frakce 6 vozů (480 t).

Nakládka probíhá automaticky bez přerušování toku materiálu. Obsluha jej kontroluje a ovládá z řídícího pracoviště třídírny rud, popř. z místní skříňky.

Zakázka pro Třinecké železárny, a.s.

Odprášení výklopníku 3, 4

prosinec 2014 místo: Třinecké železárny, a.s.

První naše instalace lanového posunovacího zařízení LTV-PV v Třineckých železárnách probíhala na výklopníku č. 3 a 4 - v hale, kterou prochází kolej č. 1565. Vagony jsou zde klopeny do násypky. Cílem této stavby je zlepšení hygienických podmínek pracovníků aglomerace a také výrazné omezení znečišťování ovzduší provozem výklopníků 3 a 4.

Další obdobné posunovací zařízení jsme instalovali na koleji č. 1564, kde provoz souvisí s přípravou posunovaných souprav pro výklopník.

Zakázka pro Třinecké železárny, a.s.

Zakázka pro KGHM Polska Miedź S.A.

leden 2014 místo: KGHM Polska Miedź S.A., Polsko

Od počátku r. 2013 se podílíme projekčně a inženýrsky v rámci sdružení na rozsáhlé zakázce řešící logistiku dopravy horké strusky z tavicích pecí v Polkowicích v Polsku. Koncern KGHM je jednou z nejsilnějších firem polského průmyslu. Sdružení, jehož jsme členy, dodá zákazníkovi do konce r. 2015 3 akumulátorové posunovací lokomotivy se dvěma bateriovými energovozy a 36 nových pánvových vagonů pro převoz strusky vznikající při výrobě mědi.

Tyto soupravy budou nasazeny v náročných podmínkách nepřetržitého hutního provozu.

Zakázka pro KGHM Polska Miedź S.A. - vizualizace

4 posunovací zařízení uvedena do provozu

prosinec 2013 místo: důl KWK Staszic v Katowicích, Polsko

Koncem r. 2013 byly do provozu předány na dole KWK Staszic v Katowicích v Polsku 4 lanová posunovací zařízení LTV-PV v provozu expedice uhlí. Jedná se o další instalaci v rámci slezského průmyslového regionu.