Home → Driving railway vehicles

Driving railway vehicles

Hnací kolejové tahače a posunovací lokomotivy - 2-osé - line 211, 3-osé - A 314, 4-osé - A 415 jsou určeny k posunu a manipulaci s vagony na vlečkách průmyslových podniků.

Konstrukce

Pro zrychlení a zlevnění schvalovacího procesu nových typů i projektové fáze jsou jako základ využívány podvozky již osvědčených lokomotiv. Rám podvozku s dvojkolím, nárazníky a spřáhly, brzdnou soustavou a sestupnými převodovkami prochází kompletní repasí a úpravou pro nové využití. Vše ostatní, tj. motor s převodovkou, akumulátory, vzduchová soustava, elektro výbava, kabina s ovládacími pulty, řídicí systém, kapoty s osvětlením a dalšími prvky jsou nové.

Pohon

2 druhy pohonu: el. z trakčních akumulátorůdiesel-el., k pohonu slouží vždy asynchronní elektromotor. U trakčních akumulátorů se při brždění soupravy využívá rekuperace energie.

Obsluha

Hnací kolejová vozidla se vyrábějí ve verzích bez kabiny nebo s kabinou pro obsluhu.

Kolejové tahače bez kabiny jsou vždy ovládány pomocí dálkové radiové soupravy, kdy obsluha stojí na přehledném místě v kolejišti nebo na ochozu vozidla. Pro její obsluhu není potřeba strojvedoucího, ale pouze proškolené osoby s oprávněním posunovače. Jejich provoz je omezen na uzavřený podnikový vlečkový okruh.

Posunovací lokomotivy mají kabinu pro obsluhu s ovládacími pulty v obou směrech, k řízení je vyžadováno oprávnění strojvedoucího a mohou vyjíždět na státní dráhy (na vyžádání lze dodat také dálkové ovládání pro řízení bez přítomnosti obsluhy v kabině).

Rail vehicles A 211, D 211 A 314 A 415
Type Mobile rail 2-axial Mobile rail 3-axial Mobile rail 4-axial
Wheel set layout B C D
Feeding
  • Accumulator
  • Diesel generator
  • Hybrid
  • Accumulator
  • Diesel generator
  • Hybrid
- Accumulator
Continuous power 37 kW 175 kW 300 kW
Continuous tractive force 26,7 kN 70 kN 120 kN
Vehicle weight 24 t 48 t 60 t
Straight track load max. to 1000 t max. to 2000 t max. to 2000 t
Operating verlocity max. 8,6 km/hour max. 20 km/hour max. 30 km/hour
Controlling Remote control
  • Remote control
  • From panel in towing vehicle driver’s cabin
  • Remote control
  • From panel in towing vehicle driver’s cabin
Further options Operation at closed to public traffic siding without limitation Operation at sidings and public railway system Operation at sidings and public railway system
Handling 1 person 1 person 1 person
Staff qualifications requiredForeman shunter Engine driver Engine driver

Comparison of operating costs Shunting mechanisms with the operation of diesel shunting locomotives

Monthly operating costs for diesel - el. locomotive T458
Item Amount Rate Total
Diesel oil (in liters) 3200 29 CZK/l 92 800 CZK
EGEARBOX OIL (in liters) (in liters) 50 52 CZK/l 2 600 CZK
Gearbox oil (in liters) 5* 45 CZK/l 225 CZK
Brake pads (pcs.) 3** 362 CZK/pcs 1 086 CZK
Monthly total 96 711 CZK
Annual costs foor 2008 1 160 532 CZK
Note: Data obtained in 2008 at complex TSR Ostrava.
* Gear oil changes every 2 years. ** Brake pads changes every 3 years.
Monthly operating costs for accumulator locomotive A 314
Item Amount Rate Total
Electric energy (in kW) 6070* 1,28 CZK/kW 7 770 CZK
Diesel oil (in liters) 15** 29 CZK/l 435 CZK
Destilled water (in liters) 100 9 CZK/l 900 CZK
Monthly total 9 105 CZK
Annual costs foor 2008 109 255 CZK
Note: * night current, ** only independent heating